Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen

vald på distriktsårskonferensen 20170325

Distriktsstyrelsen har ansvar för Vänsterpartiets arbete på distriktsnivå. Det innebär bl.a. att arrangera distriktsövergripande arrangemang, se till att studiearbete bedrivs och vara ett stöd till Värmlands 16 partiföreningar. Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar för distriktets ombudsman.

Distriktsstyrelsens uppdrag enligt stadgarna:
§ 73. Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs.

Distriktsordförande

profilbilder_ransater (2)

 

 

 

 

Madeleine Nyvall, Karlstad
[email protected]

Madeleine Nyvall har varit distriktsordförande sedan 2012.

Ledamöter
Parvane Assadbegli, Karlstad
Carin Bengtsson, Arvika
Lennart Eriksson, Hammarö
Jenny Kumm, Grums
Susanna Göransdotter, Karlstad
Nicklas Backelin, Eda
Anne-Marie Wallouch, Kristinehamn
Magnus Wallengren, Kristinehamn

Suppleanter
Annelie Ulfvenstierna, Arvika
Håkan Svenneling, Karlstad
Kim Åsbom, Sunne
Johnny Rydehäll, Kristinehamn

 

Kontaktuppgifter

Distriktsexpeditionen
[email protected]
054-21 24 70