Filipstad

Vänsterpartiet Filipstad

Några personer ur Vänsterpartiet Filipstad. Från vänster: Percy Bok-Fallgren, Anders Nilsson, Robin Hedlund, Håkan Stange, Ayla Iversen, Christel Iversen.

Kommunfullmäktigelista 2018

 1. Anders Nilsson, Nykroppa, behandlingsassistent, 58 år
 2. Christel Iversen, Nordmarkshyttan, personligt ombud, 58 år
 3. Percy Bok Fallgren, Persberg, pensionär, 67 år
 4. Karin Löfstrand, Nykroppa, arbetande pensionär, 65 år
 5. Robin Hedlund, Filipstad, maskinoperatör, 32 år
 6. Ayla Iversen, Filipstad, student, 25 år
 7. Helena Viitakangas, Lesjöfors, pensionär, 63 år
 8. Anders Andersson, Lesjöfors, ombudsman, 53 år
 9. Anne-Marie Nilsson, Nykroppa, undersköterska, 62 år
 10. Håkan Stange, Filipstad, CNC-operatör, 36 år
 11. Jens Buskas, Nordmarkshyttan, pensionär, 70 år

 

Styrelsen

Anders Nilsson, ordförande
Christel Iversen, sekreterare
Percy Bok-Fallgren, kassör

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Asphyttegatan 12, Filipstad

Anders Nilsson, ordförande
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 072-223 17 58

Du hittar oss även här:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filipstads politik

I Filipstad styr Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna

De viktigaste frågorna

 • Göra försök med 6h arbetstid på en arbetsplats.
 • Satsa mer på cykelvägar
 • Förstärka satsningar på konst och kultur för ung som gammal.
 • Anta strategier för att motverka barnfattigdom.
 • Satsningar på Hbtq och mångfalds frågor
 • Arbeta för att kommunen blir bäst i länet på jämställdhet och jämlikhet.
 • Fortsätta arbetet med barnkonventionen, alla barn och inga ska kunna uttrycka sin mening i frågor som berör.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige
Christel Iversen, gruppledare
Anders Nilsson, ordinarie
Dan Stjernlöf, ordinarie
Jens Buskas, ersättare

Kommunstyrelsen
Anders Nilsson, ordinarie
Christel Iversen, ersättare

Socialnämnden
Anders Nilsson, ordförande

Barn- och utbildningsnämnden
Robin Hedlund, ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden
Karin Fredriksson, ersättare

Kultur- och föreningsutskottet
Christel Iversen, ordinarie

Lekmannarevisor
Percy Fallgren