Grums

Vänsterpartiet Grums

Några personer från kommunfullmäktigelistan: Ken Rosén, Pekka Perna, Jenny Kumm, Eva Alfredsson Olsson, Marietta Yli-Perna

Kommunfullmäktigelista 2018

  1. Jenny Kumm, 43 år, lantbrukare och undersköterska, Långsta
  2. Ken Rosén, 63 år, byggnadsplåtslagare, operatör, Karlberg
  3. Eva Alfredsson Olsson, 63 år, sociolog, Grums
  4. Pekka Perna, 70 år, elektriker, Slottsbron
  5. Björn Haffling, 76 år, elektriker, Långsta
  6. Marjatta Yli-Perna, pappersarbetare, Slottsbron

 

Styrelsen

Ken Rosén, ordförande
Eva Alfredsson Olsson, medlemsansvarig
Marjatta Yli-Perna, kassör
Pekka Perna, ledamot

 

Kontaktuppgifter

Ken Rosén, ordförande
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 073-268 66 55

Du hittar oss även här:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige
Pekka Perna, ordinarie
Jenny Kumm, ersättare
Ken Rosén, ersättare

Kommunstyrelsen
Ken Rosén, ersättare