sida

Nya regler kring partistöd

Från och med mandatperioden 2014-2018 är det nya regler för partistödet som gäller.

Det är i huvudsak fyra saker som de nya reglerna möjliggör:

  • Kommuner och landsting kan proportionellt minska stödet till de som inte kunnat bemanna en eller flera stolar i fullmäktige.
  • Fullmäktige måste fatta beslut om att partier som får stöd ska redovisa så att stödet går till rätt ändamål.
  • Fullmäktige fattar varje år beslut om utbetalning av partistödet.
  • Fullmäktige får besluta att stöd inte ska utbetalas om ett parti inte lämnat in den tidigare nämnda redovisningen.
  •  Partiet bestämmer själva hur de ska redovisa så att stödet går till rätt ändamål.

Du kan läsa mer i det PM som partiet centralt satt ihop eller på SKL:s hemsida.

Det är alltså viktigt att partier som erhåller partistöd redovisar vad partistödet har gått till, annars kan partistödet dras in. Det är inte bestämt hur redovisningen ska göras utan det bestämmer partiet själva. En särskild granskare ska utses till redovisningen, eventuellt den revisor som redan finns till partiföreningen. Tomma stolar kan också innebära en justering eller indragning av partistödet. Redovisningen är främst till för att det ska finnas ett underlag för att allmänheten ska kunna ta reda på vad pengarna har gått till.

Kopiera länk