Kil

Kil

Vänsterpartiet Kil

 

Vänsterpartiet i Kil kampanjar inför EU-valet 2014

Vänsterpartiet i Kil kampanjar inför EU-valet 2014


 

Vänsterpartiet Kils politik

I Kil är Vänsterpartiet ett oppositionsparti. Kil styrs av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

 

 


Styrelse och företrädare

 

Partiföreningstyrelsen

Ulla Mortensen, ordförande

Jonas Sjölin, kassör

Daniel Johansson, sekreterare och medlemsansvarig

Adam Maxe, ledamot

Johnny Nilsson, ledamot

Sven-Olof Nilsson, ersättare

Lars Karlsson, ersättare

Kommunfullmäktige

Jonas Sjölin, ordinarie

Ulla Mortensen, ordinarie

Adam Maxe, ersättare

Daniel Johansson, ersättare

 

Kommunstyrelsen

Ulla Mortensen, ordinarie

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden

Daniel Johansson, ordinarie

Miljö- och byggnadsnämnden

Adam Maxe, ordinarie

Socialnämnden

Jonas Sjölin, ordinarie


 

Kontaktuppgifter

Ulla Mortensen
E-post: [email protected]
Telefon: 070-350 69 67