Vänsterpartiet Värmland

DÅK 2016

19 mars är det dags för Vänsterpartiet Värmlands Distriktsårskonferensen, DÅK. Vi kommer att vara i Storsfors, på kulturhuset. Du hittar mer information och sista datum för nomineringar m.m. under fliken DÅK2016. Vi ses i Storfors 19 mars!

Vänsterpartiet gör skillnad

När regeringen samarbetar med Vänsterpartiet, som trycker på för progressiva och rättvisa förändringar, blir det statsbudgetar med som tydligt förbättrar vår gemensamma välfärd. I höst och de kommande åren genomförs en rad reformer som vi krävt och fått igenom. En del handlar om att laga hålen i välfärdsnätet som har blivit under åtta år av borgerlig politik med växande klyftor och krympande resurser till välfärden. En annan del handlar om att bygga ut välfärden. Reformerna kommer att göra skillnad för många, framförallt för kvinnor, unga och barn. Sommarlovsstöd, avgiftsfri mammografi och en stor satsning på ungas psykiska hälsa är några...

SKL:s kongress 2015

20151111_140625Hej Anders Nilsson! Du är ett av Vänsterpartiets ombud på SKL-kongressen som pågår i Karlstad just nu. Vad är SKL egentlingen? SKL står för Sveriges Kommuner och Landsting och är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Alla kommuner, landsting och regioner i Sverige är medlemmar.   Vad är det ni ska göra under dom här dagarna? På kongressen beslutas om mål och inriktning för SKL:s verksamhet de kommande fyra åren. Det är 451 ombud som är företrädare för förbundets medlemmar som deltar under kongressen, 31 av dom är...

Nordiska rådet session

hakan_s   Hej Håkan Svenneling! Du var på Island förra veckan, vad gjorde du där? Jag var på Island i och med mitt uppdrag som ledamot i Nordiska Rådet. Det var den årliga sessionen som den kallas och i år var den i Reykjavik på Island. Vad handlar det om? Sessionen är som en nordisk kongress där deltagare från de fem nordiska länderna och självstyrelseområdena (Åland, Grönland och Färöarna) beslutar om rekommendationer till dom nordiska regeringarna.  Temat för i år var flyktingkrisen och att Sverige...

Anders Nilssons debattartikel

Ett landsting i fritt fall Landstinget i Värmland har stora ekonomiska problem. Vi i oppositionen varnade tidigt för att det var den här utvecklingen vi såg. Vi såg också att det var väldigt lite som gjordes för att komma tillrätta med situationen. Värmlandssamverkan höll inte med oss utan valde att fortsätta blunda och skjuta problemet framför sig och nu befinner vi oss i en väldigt svår ekonomisk situation.   Vi har under året presenterat en rad förslag för att förbättra ekonomin. Vi borde t.ex. se över vårdvalet inom b.la sjukgymnastiken som visats sig bli både dyrare och mindre effektivt för...

Svenneling i kommitté för landsbygden

Den 25 juni presenterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) en parlamentarisk kommitté med uppgift att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Alla riksdagspartier är inbjudna och Vänsterpartiets ledamot är den värmländska riksdagsledamoten, tillika landsbygdspolitisk talesperson, Håkan Svenneling. Det är viktigt med en mer sammanhållen landsbygdspolitik där partierna är överens om att ge landsbygden schyssta förutsättningar för utveckling. säger Håkan Svenneling. Kommittén ska ha tagit fram ett slutbetänkande i januari och ett delbetänkande mars 2016. I sammanfattningen av direktiven går bl.a. att läsa ”Politiken ska bidra till att landsbygdens företag är livskraftiga och innovativa, att attraktiva...

En orealistisk budget

16-17 juni var det landstingsfullmäktige där budget för 2016 och flerårsplan diskuterades. (V) och (S) yrkade på återremiss då vi anser att de stora underskott vi redan nu ser innebär att vi behöver få bättre koll på ekonomin för 2015 innan vi kan bestämma hur det ska se ut 2016. – Det är första gången vi gör det så länge jag kan minnas, men det här är ett extra allvarligt läge. Det finns ingen verklighetsförankring i Värmlandssamverkans budgetförslag. Årets budget kommer inte att hålla, det ser vi redan nu, och budgeten för 2016 bygger på att årets budget går ihop....

Svenneling till Addis Abeba i juli

Håkan Svenneling kommer i mitten på juli att resa till Addis Abeba för att delta i FN:s tredje internationella konferens om utvecklingsfinansering (Financing for Development, FfD).hakan_s Konferensen syftar till att samla FN:s medlemsländer för att diskutera finansiering för att genomföra den nya globala utvecklingsagendan, den så kallade Post-2015 agendan tar vid när Millenniemålen löper ut, som ska antas i september. Svenneling åker som representant för Riksdagen, primärt finansutskottet. Det känns jättespännande att få vara med i Addis Abeba i juli! Enda sen jag var liten har jag velat...

Tematräff: Kultur

Tisdagen den 9 juni var det premiär för Vänsterpartiet Värmlands tematräffar. Det var några stycken som samlandes på Café Heidruns i Fensbol, Torsby för att prata Vänsterpartiet och kultur. Bengt Berg och Sabina Ostermark höll i mötet. Bengt Berg är tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet Värmland och är också den som driver Heidruns bokförlag och café. Han är poet och nu också aktuell med en fotoutställning på Von Echstedtska gården utanför Säffle. Sabina Ostermark sitter i kultur och fritidsnämnden i Karlstad. Hon har nyligen producerat flera kulturarrangemang, t.ex.utställningen Innan luften går ur i Hagfors och Milen, en kulturell vandring i Alster. Sabina är...