sida

Om oss

Vänsterpartiet Värmland

Vänsterpartiet Värmland är partidistrikt för riksdagsvalkretsen Värmland. På distriktsnivå hanteras Landstingspolitiken, regionpolitiken och vilka som är distriktets riksdagskandidater, dvs. vilka i Värmland som ska stå på Vänsterpartiets lista till riksdagen.

Distriktet fungerar också som ett stöd till de lokala grundorganisationerna, partiföreningarna och ibland samarrangerar distriktet och en eller flera partiföreningar större arrangemang. Distriktet arbetar också med att bedriva studiearbete i Vänsterpartiet och arrangerar olika utbildningstillfällen för medlemmarna i distriktet.

Distriktet har en anställd ombudsman.

Kontaktuppgifter till distriktet

 

Partiföreningar

Distriktet fungerar som ett stöd till de lokala grundorganisationerna, partiföreningarna. En partiförening är en förening för ett mindre område, i Värmland är det för varje kommun medan det i de större städerna Stockholm och Göteborg är uppdelat på stadsdelar. I varje aktiv partiförening finns en partiföreningsstyrelse.

Medlemmar i Vänsterpartiet hör till en partiförening, om en sådan finns där man bor. Det är i partiföreningarna som de flesta medlemmarna utför det aktiva politiska arbetet, t.ex. anordnar demonstrationer och manifestationer, står i valstugan eller delar ut flygblad. Det politiska arbetet sker alltså huvudsakligen i de lokala partiföreningarna då det är där som medlemmarna är organiserade. Distriktsstyrelsen och kandidater till landstinget och riksdagen är alla medlemmar i en partiförening.

Kontaktuppgifter till partiföreningar

 

 

Distriktsårkonferens

Varje år är det en distriktsårskonferens där varje partiförening skickar utsedda ombud. Antalet ombud varje partiförening har baseras på hur många medlemmar som finns i partiföreningens område. På Distriktsårskonferensen utses en distriktsstyrelse.

 

Partikongressen

Distriktet är också de som ansvarar för att skicka ombud till partikongressen. Partikongressen är partiets högsta instans, det genomförs minst vartannat år. Det är 225 kongressombud och precis som distriktsårskonferensen så fördelas det i proportion till medlemsantalet i de olika distrikten.

Kopiera länk