Region Värmland

Region Värmland

Region Värmland har ett majoritetsstyre bestående av (S) och (V), som innehar 36 av 64 platser i regionfullmäktige och 13 av 16 platser i regionstyrelsen.

Vänsterpartiet har en ordinarie respektive ersättare i regionstyrelsen och fyra ordinarie respektive ersättare i regionfullmäktige. Platserna i regionfullmäktige väljs av de 16 värmländska kommunernas och landstingets respektive fullmäktige. Vänsterpartiets ledamöter har valts in av landstingsfullmäktige, Karlstads kommunfullmäktige och Kristinehamns kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet har också en ordinarie ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Läs mer på Region Värmland.

Våra representanter

Regionfullmäktige

anne_marie_kristinehamn_2

Gruppledare

Anne-Marie Wallouch, Kristinehamn, ordinarie
070-69 88 010
anne-marie.wallouch at kristinehamn.se

 

Madeleine Nyvall, Karlstad, ordinarie
madeleine.nyvall at vansterpartiet.se

Anders Nilsson, Nykroppa, ordinarie
anders.u.nilsson at liv.se

Parvane Assadbegli, Karlstad, ordinarie
parvane_a at hotmail.com

Susanna Göransdotter, Karlstad, ersättare
susanna.goransdotter at gmail.com

Gert Raiml, Arvika, ersättare
gert at raiml.com

Hans-Åke Scherp, Karlstad, ersättare

Magnus Wallengren, Kristinehamn, ersättare
magnus.wallengren at kristinehamn.se

Regionstyrelsen

Parvane Assadbegli, Karlstad, ordinarie

Anders Nilsson, Nykropppa, ersättare

 

Kollektivtrafiknämnden

Anders Nilsson, Nykroppa, ordinarie

Kontaktuppgifter

Anne-Marie Wallouch, gruppledare
anne-marie.wallouch at kristinehamn.se
070-69 880 10