sida

Partiföreningarnas politik

Här hittar du några av de lokala valplattformar som Vänsterpartiet hade i valet 2014.

 

Karlstad

Trots att Vänsterpartiets har varit i opposition har vi gjort skillnad. Vi har kämpat på med stora som små frågor. Vi tror inte att ett bra oppositionsarbete bedrivs genom att alltid vara emot och polemisera, utan istället konstruktivt se vad som är bäst för karlstadsborna.

Valplattformen                         Valsedel för Vänsterpartiet Karlstad

 

Kristinehamn

Vi vill att vår kommun ska präglas av mångfald, gemenskap, rättvisa, solidaritet och arbete åt alla. För att förverkliga detta krävs ett starkt vänsterparti.
Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti på ekologisk grund, det innebär att vi arbetar hårt för ökad jämställdhet, social rättvisa och ett miljösmart Kristinehamn.

Valplattformen                          Valsedel för Vänsterpartiet Kristinehamn

 

Filipstad

Här är delar av vår syn på hur vi vill förändra och förbättra i Filipstads kommun om vi får väljarnas förtroende. För oss är politik att ha idéer, att vilja och våga driva igenom dem, och att göra det tillsammans med de människor som politiken berör. Följ med oss i vårt arbete för att skapa ett rättvist, jämställt och ekologiskt samhälle där vi har en välfärd att lita på och människor inte är till salu.

Valplattformen                         Valsedel för Vänsterpartiet Filipstad

 

Sunne

Vänsterpartiet i Sunne vill finna innovativa lösningar som värnar om möjligheterna att bo och verka i hela kommunen. Politiken ska omfatta ett helhetsperspektiv på all kommunal verksamhet! Våra gemensamma pengar ska gå till våra gemensamma behov. Vänsterpartiet ställer inte upp på en välfärd där vinst är viktigare än människor.

Valplattformen                        Valsedel för Vänsterpartiet Sunne

 

Eda

Gemensam välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor Vänsterpartiet är ditt parti om du vill utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd. Varje röst på oss bidrar till en politik som ger välfärden nödvändiga resurser och ger de anställda goda arbetsvillkor. Välj Vänsterpartiet i Eda!

Valplattformen                        Valsedel för Vänsterpartiet Eda

Säffle

Vänsterpartiet i Säffle vill finna innovativa lösningar som värnar om möjligheterna att bo och verka i hela kommunen. Politiken ska omfatta ett helhetsperspektiv på all kommunal verksamhet! Våra gemensamma pengar ska gå till våra gemensamma behov. Vänsterpartiet ställer inte upp på en välfärd där vinst är viktigare än människor.

Valplattformen                      Valsedel för Vänsterpartiet Säffle

Torsby

Vi har glädjen att arbeta, bo och leva i ett naturskönt landskap, rikt på både naturliga och mänskliga tillgångar. Alla behövs, både de som bott här i generationer och de som flyttat hit. Tillsammans kan vi arbeta för en gemensam framtid, för alla som bor i Torsby kommun.

Valplattformen                      Valsedel för Vänsterpartiet Torsby

Kopiera länk