sida

Politikbanken

Här samlar vi några av de motioner, interpellationer och insändare som Vänsterpartiet gjort i Värmland, både på kommunal nivå och på landstingstingsnivå.

 

Karlstad

Vänsterpartiet Karlstad har lagt en motion om att Karlstad bör ingå i SKL:s nätverk rasism och diskriminering.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att aktivt arbeta mot rasism och diskriminering och yrkar med denna motion att Karlstad ska ingå i SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering för att allt kraftigare kunna motverka rasism och diskriminering.

Läs motion här

 

Landstinget

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslog 40 miljoner mer till löner i landstinget i budgeten 2014. Kompetensförsörjningen är ett av de största problemen i Landstinget i Värmland och därför innehöll Vänsterpartiet och Socialdemokraternas budget 2014 mer pengar till personalen, detta röstades ner.

Läs pressmeddelandet här

 

Efter valet 2014 föreslog Vänsterpartiet och Socialdemokraterna en omorganisering i förtroendemannaorganisiationen som bl.a. skulle innebära en kostnadsminskning. Förslaget gick inte igenom.

Läs förslaget här

 

 

Motioner

Alkoholfri representation

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att Landstinget inte ska bjuda på alkohol.

Läs hela här

 

Interpellationer

Psykiatrin

Vänsterpartiet tillsammans med socialdemokraterna ställde följande frågor gällande psykiatrin.

  • Hur ser egentligen köerna till de olika psykiatriska verksamheterna ut?
  • Var finns de mest akuta behoven av köminskning?
  • Vilka åtgärder pågår just nu?
  • Vilka eventuellt ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga?
Läs hela här

 

Endometrios

Vänsterpartiet Värmland ställde en interpellation gällande endometriosvården i Värmland och efterfrågade vilket arbete som görs för att garantera en bra vård till endometriospatienter.

Läs hela här

 

Glasögonbidrag

Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna ställde frågan om när det kommer att bli aktuellt med glasögonbidrag till barn i Värmland.

Läs hela här

 

Specialistsjuksköterskor

Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna efterfrågade hur den styrande minoriteten planerade att säkerställa att det finns tillräckligt med specialistsjuksköterskor i länet.

Läs hela här

 

Region Värmland

Vänsterpartiet la en motion om att Region Värmland ska underteckna CEMR deklarationen som ett led i starkare jämställdhetsarbete. Motionen bifölls.

Läs motionen här

Vänsterpartiet la en motion om att Region Värmland ska arbeta tillsammans med andra länsorganisationer för att fler banker ska tillhandahålla kontanter, motionen bifölls.

Läs motionen här

Dela den här sidan:

Kopiera länk