• Hem
 • Ett tryggt och ...
sida

Ett tryggt och jämställt Värmland

 • Vi har gjort skillnad
 • Tillsammans bygger vi framtiden
 • För hela Värmland
 • Folkhälsa
 • Vård
 • Ett tryggt och jämställt Värmland
  Orättvisor mellan könen, inkomstklyftor och bristande integration är problem som måste lyftas och behandlas. Man ska kunna känna sig trygg oavsett sexuell läggning, kön, härkomst, funktionsnedsättning, ekonomiska förutsättningar och bostadsort.
  Våld, förtryck och orättvisor måste bekämpas och de som drabbats ska få stöd. Detta gäller alla vuxna och barn som utsätts för våld i nära relation. De som drabbats av sexuellt våld behöver särskild omsorg och det är viktigt att sjukvården kan möta dem på ett tryggt och säkert sätt.
  Ojämlikhet mellan könen kan aldrig accepteras och Vänsterpartiet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter, oavsett vilket kön man identifierar sig som. Detsamma gäller sexuell läggning. Oavsett hur man lever och älskar har man rätt att bemötas med respekt och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.
  Vänsterpartiet vill motverka orsakerna till utanförskap och kriminalitet. Man ska kunna känna sig säker var man än bor. Vi vill även arbeta för att erbjuda stöd till dem som vill lämna kriminalitet och missbruk.
 • Utbildning
 • Kultur
 • Miljö
 • Kollektivtrafik
 • Prioriterade frågor

Dela den här sidan:

Kopiera länk