Sunne

Sunne

Vänsterpartiet Sunne


Vänsterpartiet Sunnes politik

En av de viktigaste frågorna för Vänsterpartiet Sunne är landsbygdens utveckling. Vi deltog aktivt i motståndarbetet mot nedläggning av byskolorna, och efterföljande folkomröstning. Vi engagerar oss också i frågan om nedläggning av tågstationerna längs Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan.

 

Vänsterpartiet Sunne kampanjar inför EU-valet 2014

Vänsterpartiet Sunne kampanjar inför EU-valet 2014

De fyra viktigaste frågorna

  • Landsbygdens utveckling
  • Skolan ska finnas där barnen bor
  • Förbättrade kommunikationer
  • Bibehålla tågstationer på Fryksdalsbanan för att främja landsbygdens utveckling
Valplattform

Klicka på bilden för att komma till valplattformen.

Klicka på bilden för att komma till valplattformen.

 

 

 


 

Styrelse och företrädare

Partiföreningstyrelsen

Lars-Gunnar Johnson, ordförande
Kim Åsbom, vice ordförande
Lars-Erik Hedlund, kassör
Tellervo Zetterberg, sekreterare
Britt-Inger Ekelund, ledamot
Leif Glavstedt, ledamot
Ingegerd Holmqvist, ersättare

Kommunfullmäktige
Tellervo Zetterberg, ledamot
Lars-Erik Hedlund, ersättare

Kommunstyrelsen
Lars-Gunnar Johnson, ersättare

Valberedningen
Lars-Erik Hedlund, ordinarie
Tellervo Zetterberg, ersättare

Uppdrag

Socialutskottet
Lars-Gunnar Johnson


 

Kontaktuppgifter

Lars-Gunnar Johnson
E-post: [email protected]
Mobil: 073-6873263
Facebookpuff