sida

Grums

Kontaktuppgifter

Ordförande: Eva Alfredsson Olsson
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 070-345 62 83

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Vänsterpartiet Grums

Styrelsen

  • Eva Alfredsson Olsson, ordförande i partiföreningens styrelse och ledamot i kommunstyrelsen samt i kommunfullmäktige.
  • Ken Rosén, kassör i partiföreningens styrelse, ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i beredningen för Grumsinitiativ samt stipendiekommittén
  • Lotta Lindberg, sekreterare i partiföreningen, ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, ledamot i valnämnden och jävsnämnden.
  • Stewe Cato, ledamot i styrelsen samt i internrevisorsgruppen.
  • Kicki Hjärtquist, ersättare i partiföreningens styrelse.
  • Pekka Perna, ersättare i partiföreningens styrelse, ersättare i valnämnden.
  • Revisor för Vänsterpartiet Grums är Per Olsson.

Våra viktigaste frågor

  • Kultur
  • Skola
  • Miljö och klimat

Kultur

vi vill stärka kulturlivet i Grums, kulturaktiviteter i olika former är viktigt för alla! Vi vill värna om det som finns i kommunen, allt från biblioteket till Grums bio, Kulturskolan och våra idrottsföreningar!

Skola

i budgeten för 2024 som Vänsterpartiet lade tillsammans med styret görs inga besparingar på skolan och vi vill stärka kvaliteten i skolan. Så snart budgeten tillåter vill vi ha mer resurser till skolan! Förskolan och grundskolan i Grums kommun ska vara jämlik, jämställd och hålla hög kvalitet. Vi vill arbeta för att elever som bor i Grums också vill stanna kvar och gå i skolan i Grums, och inte välja skolalternativ utanför kommunen. Det innebär att den kommunala skolan måste borga för att varje elev får en god utbildning, den kommunala skolan ska vara en skola som kan möta alla barn och unga utifrån deras olikheter och skiftande behov.

Miljö och klimat

Vi anser att klimatet är en ödesfråga och jobbar stenhårt för att Grums ska vara en så miljövänlig kommun som möjligt. Vi säger ja till grön och förnybar el och nej till kärnkraft! Vi vill till exempel att kommunen säger ja till vindkraftsparker, men anser samtidigt att närboende till parkerna och kommunen ska få ta del av de vinster parkerna medför.

Valda politiker

Eva Alfredsson Olsson

Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen

Ken Rosén

Ersättare Kommunfullmäktige
Ersättare Valnämnden

Liselott Lindberg

Ledamot Jävsnämnden
Ersättare Kommunfullmäktige
Ersättare Kommunstyrelsen
Ersättare Valnämnden

Stewe Cato

Kommunrevisor

Engagera dig!

Vi behöver ständigt nya krafter för att driva Vänsterpartiet Grums framåt, vill du vara en del av den kraften? Hör av dig till oss!

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk