sida

Grums

GRUMS VIKTIGASTE FRÅGOR

 • Punkt 1. Sex-timmars arbetsdag har länge varit en viktig fråga för Vänsterpartiet, och prövas just nu inom sjukvården i region Värmland. I Grums har vi motionerat om att kommunen ska upphöra att ha så många anställda som timvikarier och satsa på utbildning och kompetenshöjning av personal inom äldreomsorgen. Att fastanställa timvikarier, införa arbetstidsförkortning och kompetensutveckla personalen kan mycket väl gå hand i hand. Vi vill därför att Grums kommun fastanställer timvikarier och inför arbetstidsförkortning för personal inom äldreomsorgen, eftersom de tillhör den kategori anställda som i många fall blir utslitna i förtid och inte orkar jobba ända fram till sin pension. En arbetstidsförkortning genom t.ex. sex timmars arbetsdag, givetvis med bibehållen lön, skulle enligt flera undersökningar som gjorts kunna resultera i både friskare och mer uthållig personal. Det skulle även kunna höja arbetets status så att fler vill jobba inom äldreomsorgen.
 • Punkt 2. Förskolan och grundskolan i Grums kommun ska vara jämlik, jämställd och hålla hög kvalitet. Vi vill arbeta för att elever som bor i Grums också vill stanna kvar och gå i skolan i Grums, och inte välja skolalternativ utanför kommunen. Det innebär att den kommunala skolan måste borga för att varje elev får en god utbildning, den kommunala skolan ska vara en skola som kan möta alla barn och unga utifrån deras olikheter och skiftande behov.
 • Punkt 3. Vi vill arbeta för att Grums kommun utvecklar sitt miljöarbete. Det är bra att Grums kommun skriver under en miljööverenskommelse enligt det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen där de prioriterade åtgärdsområdena för Grums kommun är fysisk planering för förnybar energi samt giftfri vardag. Vi menar dock att arbetet kan skyndas på och även utvecklas. Ett exempel är Nyängsområdet, ett industriområde som växer. Nu finns både hantverkare, butiker av olika slag, motell och gym där ute. Men man måste i princip ta bilen dit. En utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Väsby och Nyängen är ett praktiskt exempel på båda de prioriterade åtgärdsområdena. Billigare bussbiljetter inom Grums likaså. Andra mer generella exempel på åtgärder för att nå de uppsatta målen är att sätta upp fler laddstolpar på olika ställen i kommunen, och då inte enbart i centrala Grums utan även utanför centralorten.

KOMMUNFULLMÄKTIGELISTAN

 1. Eva Alfredsson Olsson
 2. Liselott Lindberg
 3. Ken Rosén
 4. Stewe Cato
 5. Pekka Perna

STYRELSEN

 • Eva Alfredsson Olsson, ordförande
 • Stewe Cato (ledamot)
 • Ken Rosén (ledamot)
 • Jenny Kumm (ledamot)
 • Pekka Perna (ledamot)
 • Liselott Lindberg (ledamot)
 • Kristina Hjärtquist, ersättare
 • Per Olsson, revisor

Kontaktuppgifter
Ordförande: Eva Alfredsson Olsson
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 070-345 62 83

Du hittar oss även här:

Dela den här sidan:

Kopiera länk