sida

Kil

KILS VIKTIGASTE FRÅGOR

 • Flyktingar som har kommit till Kil ska behandlas rättvist, humant och respektfullt
 • satsa på riktade utbildningar för att förstärka äldre- och handikappomsorgen
 • De äldre och funktionshindrade ska få en mer meningsfull fritid, t.ex. rätt till mer utevistelse
 • att vi påbörjar övergången till sex timmars arbetsdag med att minst en arbetsplats
  inom familj och utbildnings- eller äldreförvaltningen kortar arbetstiden

KOMMUNFULLMÄKTIGELISTA

 1. Ulla-Britt Mortensen
 2. Jonas Sjölin
 3. Daniel Johansson
 4. Adam Maxe
 5. Johnny Nilsson
 6. Jan Eliasson
 7. Martin Solberg
 8. Leif Danielsson
 9. Lars Karlsson
 10. Johnny Johansson
 11. Sven-Olov Nilsson
 12. Peter Longén

STYRELSEN

Jan Eliasson, ordförande
Adam Maxe, vice ordförande
Daniel Johansson, sekreterare
Jonas Sjölin, kassör
Ulla Mortensen, ledamot
Johnny Nilsson, ledamot

KONTAKTUPPGIFTER

Kommer inom kort!

Du hittar oss även här:


Dela den här sidan:

Kopiera länk