sida

Sunne

SUNNES VIKTIGASTE FRÅGOR

 • Fler billiga hyresbostäder framför allt i centralorten för ungdomar och äldre.
 • Slå vakt om att de gymnasieutbildningar ska utvecklas tillsammans med det lokala
  näringslivet.
 • Vi ska åtgärda den strukturella ojämlikhet som tar sig uttryck i sämre löner och arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken.
 • Vi ska jobba för en bättre kollektivtrafik där du kan bo var du vill och ändå kunna ta ett jobb i
  centralorten eller staden. Vi vill få tågen att stanna vid stationerna för att plocka upp och lämna av
  passagerare vid behov.
 • Bättre villkor för våra anställda i de kommunala verksamheterna. Inga delade turer inom
  äldreomsorgen. Heltid ska erbjudas alla vårdanställda.

KOMMUNFULLMÄKTIGELISTA

 1. Lars-Erik Hedlund, Sunne, egenföretagare
 2. Lars-Gunnar Johnson, Bäckalund, lantmätare
 3. Ingegerd Holmqvist, Västra Ämtevik, pensionär
 4. Leif Glavstedt, Västra Ämtevik, pensionär

STYRELSEN

Lars-Gunnar Johnsson, ordförande
Britt-Inger Ekelund, ledamot
Lars-Erik Hedlund, kassör
Kom Åsbom, vice ordförande
Leif Glavstedt, ersättare/medlemsansvarig
Ingegard Holmqvist, ersättare

KONTAKTUPPGIFTER

Lars-Gunnar Johnson
E-post: [email protected]
Mobil: 073-6873263
Facebookpuff

Lars-Gunnar Johnson
E-post: [email protected]
Mobil: 073-6873263

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk