Region Värmland

Valplattform 2022-2026

Under mandatperioden 2018–2022 har vi åstadkommit förändringar på riktigt. Vi står för vad vi lovat. Vi har bland annat fått igenom sex timmars arbetsdag för personal på flera avdelningar på regionens sjukhus. Vi har även åstadkommit arbete för ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor, drivit igenom tio miljoner till psykiatrin och en satsning på folkhälsa. Vi ägnar oss inte åt tomma ord utan gör skillnad på riktigt.

Våra prioriterade frågor är:
● Sex timmars arbetsdag
● Hyrläkarstopp
● Sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken
● Fokus på kortare vårdköer
● God tillgänglighet i hela Värmland
● Kortare köer till tandvård
● Drönartransporter för prover
● Bättre förlossningsvård
● Stoppa privatiseringarna
● Bäst i Sverige på folkhälsa
● Främja lokal och regional livsmedelsproduktion
● Fler laddstolpar för elbilar
● Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer samt sommarlovskort för ungdomar upp
till 25 år.
● Arbeta för ett utbyggt och uppgraderat väg- och järnvägsnät
● Tillgänglig kultur för barn och unga
● Utveckla Värmland som hållbar industriregion

Läs hela valplattformen här:
Vänsterpartiet Värmland Valplattform 2022-2026

Dela den här sidan:

Kopiera länk