sida

Karlstad

Första-maj firande i Karlstad 2018

KARLSTADS VIKTIGASTE FRÅGO

 • Genomföra försök med 6 timmars arbetsdag(alternativt 30 timmars arbetsvecka) som heltid inom vård och omsorg.
 • Nej till delade turer!
 • Vänsterpartiet kommer att verka för att det byggs bostadsområden där cykel-, gång- och kollektivtrafik prioriteras i högre grad, så att bilanvändandet minimeras och inte som nu i till exempel Västra Jakobsberg där bilen sätts i centrum för områdets utveckling.
 • Återinföra avgiftsfri kulturskola.
 • Verka för höjd personaltäthet och mindre barngrupper i skolan och förskolan

Här finns Vänsterpartiets Karlstad valplattform 2018 – 2022

KOMMUNFULLMÄKTIGELISTA

 1. Parvane Assadbegli, 58 år, förskolepedagog, Karlstad
 2. Anders Hammarström, 36 år, terminalchef, Karlstad
 3. Johanna Sköld, 24 år, ombudsman, Karlstad
 4. Per Strömgren, 63 år, lärare, Karlstad
 5. Elisabeth Helms, 71 år, översättare, Älvsbacka
 6. Håkan Olsson, 57 år, ombudsman, Bryngelsrud
 7. Sabina Ostermark, 40 år, kulturskolelärare, Karlstad
 8. Björn Molin, 49 år, terminalarbetare, Väse
 9. Lena Grip, 40 år, universitetslektor, Skattkärr
 10. Joakim Vennerström, 41 år, kanslist, Rud
 11. Susanna Göransdotter, 31 år, kommunsekreterare, Karlstad
 12. Håkan Svenneling, 32 år, landsbygdsutvecklare, Karlstad
 13. Madeleine Nyvall, 32 år, utredare, Karlstad
 14. Agne Sandberg, 66 år, utredare, Karlstad
 15. Mina Jakobsson, 33 år, arbetssökande, Rud
 16. Urban Olsson, 65 år, socionom, Karlstad
 17. Liselott Lindberg, 45 år, SFI-lärare, Karlstad
 18. Hans-Åke Scherp, 71 år, pensionär, Alster
 19. Gun-Britt Scherp, 70 år, fd lärare, Alster
 20. Hans Hulling, 41 år, doktorand, Skattkärr
 21. Pernilla Strömgren, 59 år, ingenjör, Karlstad
 22. Mikael Wiman, 54 år, chaufför, Karlstad
 23. Elisabeth Björk, 31 år, ombudsman, Karlstad
 24. Tore Pettersson, 63 år, lärare, Karlstad
 25. Gun Partanen, 70 år, pensionerad lärare, Karlstad
 26. Karl Sandström, 31 år, lärare, Kronoparken
 27. Katrin Rundström, 38 år, handläggare, Karlstad
 28. Hans Eriksson, 78 år, pensionär, Karlstad
 29. Lill Nilsson, 70 år, pensionär, Karlstad
 30. Claes Wallenius, 59 år, universitetslektor, Karlstad

STYRELSEN

Håkan Svenneling, ordförande
Gun Partanen, vice ordförande
Anders Hammarström, kassör
Parvane Assadbegli, ledamot
Eva Grip, ledamot
Gun-Britt Scherp, medlemsansvarig

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress: Norra Klaragatan 1, Karlstad

Håkan Svenneling, ordförande
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 070-001 85 00

Du hittar oss även här:

 

Twitter_logo_blue

         Instagram_Icon_LargeFacebookpuff

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk