sida

Karlstad

Kontaktuppgifter

Ordförande: Linus Elvin
Epost: [email protected]
Hemsida: karlstad.vansterpartiet.se

 

Nyheter

Här kan du läsa alla nyheter från Vänsterpartiet Karlstad

 

Styrelsen

 • Linus Elvin, Ordförande
 • Per Strömgren, Kassör
 • Siri Hasting, medlemsansvarig
 • Parvane Assadbegli
 • Christina Forsberg
 • Björn Molin
 • Britt-Inger Lindeskov
 • Erik Diaz Milla
 • Joakim Vennerström
 • Sukanya Khieokhuha

 

Våra viktigaste frågor

Din trygghet – våra frågor!

Vänsterpartiet i Karlstad arbetar med en mängd olika frågor, men där huvudfokus alltid är din trygghet. Din bakgrund, ditt kön, din könstillhörighet, din religion, din sexualitet, din funktionsvariation eller din ålder ska inte spela någon roll för hur du behandlas. I Karlstad ska alla medborgare få ta del av välfärden på lika villkor! Några av våra huvudfrågor är därför

 • Miljö och klimatfrågor – vi måste skapa ett hållbart samhälle!
 • Vård och omsorg – en likvärdig vård i kommunal regi!
 • Arbetsrätt – Alla anställda ska ha goda arbetsvillkor!
 • Barn och ungdom – Våra skolor är inte vinstmaskiner

 

Valda politiker

Kommunfullmäktige

Parvane Assadbegli
Björn Molin
Siri Hasting
Karl Sandström
Erik Diaz Milla (ersättare)
Elisabeth Björk (ersättare)

Kommunstyrelsen

Parvane Assadbegli
Björn Molin

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Siri Hasting
Hanna Andersson (ersättare)

Barn- och ungdomsnämnden

Christina Forsberg
Linus Elvin (ersättare)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Karl Sandström
Ann-Louise Json Burman (ersättare)

Kultur- och fritidsnämnden

Björn Molin
Hellen Andersson (ersättare)

Miljönämnden

Urban Olsson
Simon Rustas (ersättare)

Stadsbyggnadsnämnden

Per Strömgren
Noelia Perez (ersättare)

Teknik- och fastighetsnämnden

Gun-Britt Scherp
Erik Diaz Milla (ersättare)

Vård- och omsorgsnämnden

Parvane Assadbegli
Pia Carlsson (ersättare)

 

Engagera dig!

Vänsterpartiet Karlstad är Värmlands största partiförening inom Vänsterpartiet. Det finns alltid saker att göra hos oss, vare sig du vill ta dig an ett politiskt uppdrag eller hjälpa till att fixa fika till ett medlemsmöte. Hör av dig till oss och berätta vad du skulle vilja bidra med! Tillsammans gör vi Karlstad till en bättre plats!

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk