sida

Karlstad

KARLSTADS VIKTIGASTE FRÅGOR

 • Arbeta för att likvärdigheten och jämlikheten återupprättas i förskolan, skolan och gymnasie-vuxen utbildning
 • En klimatsmart och hållbar kommun. Kommunen ska utreda byggnationen av en solcellpark i sin egen regi
 • Återkommunalisering av skolan och äldrevården -prisvärd och tillgänglig bostad
 • Kultur och fritid som gynnar alla
 • Arbeta för sex timmars arbetsdag
 • Öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor såväl i kommunens egna verksamheter som i mötet med medborgare (V har lämnat en motion om det)
 • Utreda kostnaderna att möjliggöra utdelning av gratis mensskydd i skolorna
 • Utveckla de handelsområdet vi redan har, framför att bygga nya

Vänsterpartiets Karlstad valplattform 2022 – 2026

KOMMUNFULLMÄKTIGELISTA 2022

 1. Parvane Assadbegli, 62 år, förskolepedagog, Karlstad
 2. Björn Molin, 53 år, fackligt förtroendevald
 3. Nora Gavelin, 21 år, lärarstudent
 4. Agne Sandberg, 70 år, pensionär
 5. Siri Hasting, 26 år, versamhetsutvecklare
 6. Karl Sandström, 35 år, lärare
 7. Noelia Perez Johansson, 36 år, samhällsplanerarstudent
 8. Erik Diaz Milla, 26 år, studentombud
 9. Elisabeth Björk, 35 år, förhandlare
 10. Håkan Svenneling, 36 år, riksdagsledamot
 11. Christina Forsberg, 68 år, pensionerad lärare
 12. Joakim Vennerström, 45 år, egenföretagare
 13. Urban Olsson, 68 år, pensionär
 14. Gun-Britt Scherp, 74 år, pensionär fd lärare
 15. Per Strömgren, 68 år, pensionär
 16. Hanna Andersson, 26 år, student och bagare
 17. Claes Wallenius, 63 år, docent
 18. Sabina Ostermark, 44 år, handledare
 19. Marina Hansson Larsson, 38 år, fritidsledare
 20. Hans-Åke Scherp, 76 år, pensionär fd docent i pedagogik
 21. Katrin Rundström, 41 år, handläggare
 22. Anders Hammarström, 40 år, strateg
 23. Lova Marcusdotter, 18 år, studerande
 24. Linus Elvin, 24 år, fritidsledare
 25. Mina Jakobsson, 37 år, student
 26. Krister Stål, 73 år, beteendevetare
 27. Hellen Andersson, 64 år, skolbibliotekarie
 28. Åb Levellen, 44 år, arbetssökande
 29. Lena Karlsson, 60 år, politisk sekreterare
 30. Gun Partanen, 74 år, pensionär
 31. Elin Ekholm, 40 år, leg. psykolog

STYRELSEN

 • Madeleine Nyvall (ordförande)
 • Parvane Assadbegli
 • Hanna Andersson
 • Erik Diaz Milla
 • Christina Forsberg
 • Per Strömgren
 • Karl Sandström
 • Joakim Vennerström
 • Noelia Perez
 • Linus Elvin (ers.)
 • Ann-Louise Json Burma (ers.)

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Norra Klaragatan 1
65340 Karlstad
Ordförande
Madeleine Nyvall,
E-post
[email protected]
[email protected]

SOCIAL MEDIA

Facebook
Instagram

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk