sida

Karlstad


KARLSTADS VIKTIGASTE FRÅGOR

 • Genomföra försök med 6 timmars arbetsdag(alternativt 30 timmars arbetsvecka) som heltid inom vård och omsorg.
 • Nej till delade turer!
 • Vänsterpartiet kommer att verka för att det byggs bostadsområden där cykel-, gång- och kollektivtrafik prioriteras i högre grad, så att bilanvändandet minimeras och inte som nu i till exempel Västra Jakobsberg där bilen sätts i centrum för områdets utveckling.
 • Återinföra avgiftsfri kulturskola.
 • Verka för höjd personaltäthet och mindre barngrupper i skolan och förskolan

Här kommer finnas strax Vänsterpartiets Karlstad valplattform 2022 – 2026!

KOMMUNFULLMÄKTIGELISTA 2022

 1. Parvane Assadbegli, 62 år, förskolepedagog, Karlstad
 2. Björn Molin, 53 år, fackligt förtroendevald
 3. Nora Gavelin, 21 år, lärarstudent
 4. Agne Sandberg, 70 år, pensionär
 5. Siri Hasting, 26 år, versamhetsutvecklare
 6. Karl Sandström, 35 år, lärare
 7. Noelia Perez Johansson, 36 år, samhällsplanerarstudent
 8. Erik Diaz Milla, 26 år, studentombud
 9. Elisabeth Björk, 35 år, förhandlare
 10. Håkan Svenneling, 36 år, riksdagsledamot
 11. Christina Forsberg, 68 år, pensionerad lärare
 12. Joakim Vennerström, 45 år, egenföretagare
 13. Urban Olsson, 68 år, pensionär
 14. Gun-Britt Scherp, 74 år, pensionär fd lärare
 15. Per Strömgren, 68 år, pensionär
 16. Hanna Andersson, 26 år, student och bagare
 17. Claes Wallenius, 63 år, docent
 18. Sabina Ostermark, 44 år, handledare
 19. Marina Hansson Larsson, 38 år, fritidsledare
 20. Hans-Åke Scherp, 76 år, pensionär fd docent i pedagogik
 21. Katrin Rundström, 41 år, handläggare
 22. Anders Hammarström, 40 år, strateg
 23. Lova Marcusdotter, 18 år, studerande
 24. Linus Elvin, 24 år, fritidsledare
 25. Mina Jakobsson, 37 år, student
 26. Krister Stål, 73 år, beteendevetare
 27. Hellen Andersson, 64 år, skolbibliotekarie
 28. Åb Levellen, 44 år, arbetssökande
 29. Lena Karlsson, 60 år, politisk sekreterare
 30. Gun Partanen, 74 år, pensionär
 31. Elin Ekholm, 40 år, leg. psykolog

STYRELSEN

 • Madeleine Nyvall (ordförande)
 • Parvane Assadbegli
 • Hanna Andersson
 • Erik Diaz Milla
 • Christina Forsberg
 • Per Strömgren
 • Karl Sandström
 • Joakim Vennerström
 • Noelia Perez
 • Linus Elvin (ers.)
 • Ann-Louise Json Burma (ers.)

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress: Norra Klaragatan 1, Karlstad

Madeleine Nyvall, ordförande
E-post: [email protected]

Du hittar oss även här:

 

Twitter_logo_blue

         Instagram_Icon_LargeFacebookpuff

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk