• Hem
 • Filipstad
sida

Filipstad

Årsmöte 15 mars

Välkommen till Vänsterpartiet Filipstads årsmöte den 15 mars kl 18.30.
Plats: Munkebergs loge.
Efter mötet blir det förtäring och mingel.
Dagordning 
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare/rösträkningen
5. Godkännande av Dagordning
6. Årsmötets behöriga utlysande
7. Verksamhetsberättelse 2022
8. Ekonomisk berättelse 2022
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2022
11. Val av styrelseordförande 2023
12. Val av styrelseledamöter 2023
13. Val av suppleanter 2023
14. Val av firmatecknare
15. Val av revisor resp. suppleant
16. Val av valberedning
17. Verksamhetsplan för 2023
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

FILIPSTADS VIKTIGASTE FRÅGOR

 • Skola och förskola måste förstärkas med mer resurser. Det måste till mer personal!
 • Vård och omsorg måste förstärkas. Personalen måste ha bra villkor.
 • Barns ekonomiska villkor måste bli mer jämlika. För många lever i relativ fattigdom.
 • Mer och bättre samverkan för att fler vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma ut i arbete.

KOMMUNFULLMÄKTIGELISTA 2022

 1. Christel Iversen, personligt ombud, 62 år
 2. Håkan Stange, Filipstad, CNC-operatör, 40 år
 3. Linnea Pettersen, 49 år, vårdare, undersköterska
 4. Ken Norrby, 60 år, lokalvårdare
 5. Pia Skoglund, 70 år, pensionär
 6. Helena Viitakangas, Lesjöfors, pensionär, 67 år

V-podd

Nu har vi i Vänsterpartiet Filipstad gjort en podd. Vi som deltar är: Christel Iversen, Pia Skoglund och Linnea Pettersén. Vi kommer prata om våra huvudfrågor inför valet och även hur viktigt det är att man deltar på valdagen. Vi pratar om vad demokrati är, Skolan, vård och omsorg, det som berör vår vardag och mycket mer. Vid frågor kan ni kontakta Vänsterpartiet Filipstad på Facebook, kontaktuppgifter finns nedan.

STYRELSE

 • Laila Sundin, ordförande
 • Linnéa Pedersen (medlemsansvarig)

KONTAKTUPPGIFTER

Laila Sundin, ordförande
[email protected]
Telefonnummer: 073 – 023 76 81
Besöksadress: Asphyttegatan 12, Filipstad
(OBS: inte handikappanpassat)

Du hittar oss även här:

Dela den här sidan:

Kopiera länk