sida

Torsby

TORSBYS VIKTIGASTE FRÅGOR

 • Bra och miljövänliga kommunikationer – låt tågen gå it tid och stanna där folk vill kliva på.
 • Hyresbostäder till rimliga priser.
 • Kvinnor och män ska ha lika lön för samma arbete!
 • 6-timmar arbetsdag och rätt till heltid

VALPLATTFORM 2022

LOKAL DEMOKRATI betyder att allas röster räknas – också mellan valen. Om hela landet och hela Torsby kommun ska fungera krävs jämlik service. En fri och öppen debatt är liksom fullmäktiges arena för olika åsikter och idéer en förutsättning för att besluten blir bäst möjliga. Detta gäller inte minst medborgarförslagen som ska tas på allvar.

TRYGGHETEN är politikens ansvar. Dit hör välfärden med skolan, äldreomsorgen och sjukvård med tillgängliga ambulanstransporter.

Men också miljön och de stora frågorna: Hur kan vi bäst verka för en hållbar utveckling och våra barns framtid. Klimatet är en global fråga men även i vår vrå av världen kan vi göra det bäst möjliga.

FRAMTIDEN låter inte vänta på sig, den skapar vi nu! Tillsammans kan vi skapa bra förutsättningar för liv och arbete i Torsby kommun genom att satsa på barnen, miljön och vår gemensamma välfärd. Det är inte valfläsk vi behöver utan näringsrik och nyttig mat varje dag, gärna odlad i vår egen hembygd av folk som bryr sig om det viktiga: Livet.

Ända sedan 1970-talet har Vänsterpartiet kämpat för livsviktiga frågor:

 • Vi bidrog till att stoppa giftanvändningen i skogen.
 • Vi kämpade för att behålla BB i Torsby.
 • Vi har värnat om byskolorna och landsbygdens framtid.
 • Vi har både ifrågasatt och aktivt lämnat in motioner och fört debatten. Exempel på detta är utförsäljningen av Torsby Värme.
 • Utförsäljningen av virkesterminalen
 • Den envisa kampen om ”I väntan på ambulans”-frågan

VI VILL KÄMPA FÖR:

 • Välfärden först – fler arbetskamrater i äldreomsorgen
 • Satsa på barnen, skolan och ungdomen
 • Rätt till arbete, tid att leva (6 timmars arbetsdag)
 • Satsa på Fryksdalsbanan och jordnära odling
 • Lika lön för lika arbete också för kvinnorna

Tillsammans med alla kommuninnevånarna vill vi kämpa i stort och i smått, för såväl Torsby kommuns centrala delar som för byarna runt om.

KOMMUNFULLMÄKTIGE-

LISTA 2022

 1. Bengt Berg, Fensbol
 2. Hanni Andersson, Järpliden Bograngen
 3.  Lars Svensson, Torsby
 4. Siv Martinsson, Oleby Torsby
 5. Maria Carlsson Broberg, Sysslebäck
 6. Jan-Olof Szczepanski, Sysslebäck
 7. Sara Eriksson, Torsby
 8. Maja Bergström, Likenäs
 9. Håkan Jonsson, Bograngen
 10. Lillemor Lindgren, Sysslebäck
 11. Gun-Britt Karlsson, Torsby
 12. Andreas Meseke, Torsby
 13. Gunnar Svensson, Likenäs
 14. Kerstin Andersson, Torsby
 15.  Martin Björnsson, Torsby
Torsbys 1:a namn Bengt Berg

STYRELSEN 

Bengt Berg, ordförande och medlemsansvarig
Hanni Andersson
Maria Carlsson
Lars Svensson
Sara Eriksson
Gun-Britt Karlsson (kassör)
Gunilla Boqvist
Maja Bergström
Jan-Olof Szczepanski
Lillemor Svensson, suppleant
Emma Broman, omval
Gunnar Svensson, valberedning

PÅ GÅNG I TORSBY

 

KONTAKTUPPGIFTER

Bengt Berg, ordförande
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 070-582 76 08

Du hittar oss även här:

Dela den här sidan:

Kopiera länk