sida

Säffle

Ändringsbudgeten

I samband med debatt och beslut kring ändringsbudgeten, hade Vänsterpartiet i Säffle  tillsammans med Socialdemokraterna lämnat ett budgetförslag som innehåll en skatteökning på 50 öre samt en mera rättvis fördelningen mellan SoS och BUN.Säffle är bland de kommuner i Värmland med lägst skattesats, och en ökning som vi föreslog tillsammans med S skulle sätta Säffle mitt i tabellen bland kommunen i Värmland, alltså fortfarande inte en hög skatt satsning. Men den ökning skulle kunna ge oss möjlighet att satsa på kommunens verksamheter.Båda SoS och BUN går med större underskott, båda har under flera år haft stora besparingskrav på sig och båda sliter med att leverera.Personalen inom vård och omsorg slitar och många orkar inte, många sjukskrivningar bevisar detta.I skolan ser vi , och vi har sett detta helt sedan alla besparingar gick igång, att studieresultaten sjunker och även här bevittnar sjukskrivningar om svåra arbetsförhållande för personalen.Men vad väljer  Majoriteten göra? Svaret är: ingenting, eller sagt på ett annat sätt, de väljer att göra mera av det samma, vilket innebär att ingenting positiv händer kring detta, precis som vi har sett och ser nu.Vänsterpartiet i Säffle vill se en Säffle där människor trivs, kan leva, bo och arbeta, inte en Säffle där det är ren flax om individen får vara med eller inte.

På bild: Nikolai Konglevoll, UV ordförande , ersättare KFMatilde Konglevoll, GruppledareLedamot K

Mer pengar till Säffles skolor!

Under BUN sammanträden 18/10 lämnade Vänsterpartiet i Säffle in en protokollsanteckning kring förvaltningens ekonomiska situationen. Barn och-utbildningsförvaltning måste få förutsättningar att klara av den uppdrag de har, nämligen ger Säffles elever de bästa förutsättningar under skoltiden så de klarar sina betyg. Så är det inte i Säffle idag, resultaten sjunker, arbetslösheten är blad de högsta i Sverige och lärarna tvingas arbeta under mycket svåra förhållande därför anser vi i Vänsterpartiet i Säffle att den ekonomiska ram må sätts i förhållande till uppdraget och inte göra tvärt om som majoriteten med stöd av SD väljer att göra nämligen lägga på lag på lag med besparingskrav som gör i princip det omöjligt för förvaltningen att klara sitt uppdrag. Klicka här för att läsa Protokollsanteckningen.

 

Två motioner som kan sänka lokalkostnaderna i Säffle Kommun

Torsdag den 19/10 var jag på min förste sammanträde med Säbos styrelse.

Många intressante frågor diskuterades.

Men vissa funderingar sitar jag kvar med kring fråga om krav som läggs på förvaltningar att betala hyra för de fastigheter de får tilldelad för att driva sitt verksamhet. Fastigheter som äges av kommunstyrelsen.

– Varför har Säffle kommun en system där förvaltningar ( BUN, SoS, ToF, m.m.) får tilldelad fastigheter så de kan driva den verksamhet de ska enligt laggen, måste betala hyra får dessa, när det är kommunstyrelsen som äger fastigheterna?

– När förvaltningar först måste betala hyra, är det då inte rimligt att hyran går till fastigheterna förvaltningarna hyr, så de kan driva sin verksamhet i trygga, trevliga, anpassade lokaler?

– Varför är det så att hyrorna som betalas till Säbo går dit Säbo tycker det ska gå, för att täcka ekonomiska hull så Säbos budget ser snygg ut?

Vänsterpartiet i Säffle har tänkt en hel del kring det orättvisa som uppstår kring detta och har därför lämnad två motioner

– Förvaltningars lokalhyra (Klicka för att öppna motionen)

– Utreda existerande system för hyror inom BUN (Klicka för att öppna motionen)

I båda motioner lyftar vi fram det orättvisa som uppstår i den existerande system. Det är konstigt att så som det är idag prioriteringen ligger på budgeten till en kommunala bolag en på förvaltningar som arbetar dagligen med våra barn, unga, äldre, personer med särskilda behov, osv.

Dags för en mera rättvis Säffle!

Nikolai Konglevoll

Ers. ledamot Säbo

Ordf. Ung Vänster Säffle

 

PÅ GÅNG

Tomteverkstad!

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Matilde Konglevoll – Ledamot
Henrik Davidsson – Ersättare

STYRELSEN

Matilde Konglevoll, ordförande
Nikolai Konglevoll, sekreterare
Barbro Källström, ledamot
Henrik Davidsson, kassör

Kontaktuppgifter

Matilde Konglevoll, ordförande
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 070-280 83 57

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk