• Hem
  • Distriktsstyrel...
sida

Distriktsstyrelsen

 

Distriktsstyrelsen har ansvar för Vänsterpartiets arbete på distriktsnivå. Det innebär bland annat att arrangera distriktsövergripande arrangemang, se till att studiearbete bedrivs och vara ett stöd till Värmlands 16 partiföreningar. Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar för distriktets ombudspersoner.

Distriktsstyrelsens uppdrag enligt stadgarna:
§ 73. Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs.

Distriktsordförande

I samband med Distriktsårskonferensen den 21 mars valdes My Funcke och Mirja Snider till ordförande.

Ledamöter

Parvane Assadbegli, Karlstad

Patric Carlsson, Eda

Anna Hammar, Hagfors

Zara Hedelin, Arvika

Anne Hölmebakk, Kristinehamn

Matilde Konglevoll, Säffle

Sabina Ostermark, Karlstad

Ersättare

Elin Broström, Hammarö

Maria Carlsson, Torsby

Antonietta Einevik Hansen, Kristinehamn

Kristoffer Ejnermark, Hagfors

Håkan Svenneling, Karlstad

Kontaktuppgifter
Distriktsexpeditionen
[email protected]
070-899 35 57

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk