• Hem
 • Distriktsstyrel...
sida

Distriktsstyrelsen

 

Distriktsstyrelsen har ansvar för Vänsterpartiets arbete på distriktsnivå. Det innebär bland annat att arrangera distriktsövergripande arrangemang, se till att studiearbete bedrivs och vara ett stöd till Värmlands 16 partiföreningar. Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar för distriktets ombudspersoner.

Distriktsstyrelsens uppdrag enligt stadgarna:
§ 73. Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs.

Distriktsordförande

I samband med Distriktsårskonferensen den 20 mars 2022 valdes Anne Hölmebakk (Kristinehamn) och Mirja Snider (Hammarö) till ordförande.

Ledamöter

 • Hanni Andersson, Torsby
 • Parvane Assadbegli, Karlstad
 • Elisabeth Björk, Karlstad
 • Patric Carlsson, Eda
 • Anna Hammar, Hagfors
 • Zara Hedelin, Arvika
 • Matilde Konglevoll, Säffle
 • Håkan Svenneling, Karlstad
 • Christina Forsberg, Karlstad

Ersättare

 • Antonietta Einevik Hansen, Kristinehamn
 • Sabina Ostermark, Karlstad
 • Linda Hansen Grundel, Arvika
 • Liselott Lindberg, Grums

Kontaktuppgifter
Distriktsexpeditionen
[email protected]
070-899 35 57

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk