• Hem
 • Distriktsstyrel...
sida

Distriktsstyrelsen

 

Distriktsstyrelsen har ansvar för Vänsterpartiets arbete på distriktsnivå. Det innebär bland annat att arrangera distriktsövergripande arrangemang, se till att studiearbete bedrivs och vara ett stöd till Värmlands 16 partiföreningar. Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar för distriktets ombudspersoner.

Distriktsstyrelsens uppdrag enligt stadgarna:
§ 73. Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs.

Distriktsordförande

I samband med Distriktsårskonferensen den 26 mars 2023 valdes Anne Hölmebakk (Kristinehamn) och Zara Hedelin (Arvika) till ordförande.

Ledamöter

 • Hanni Andersson, Torsby
 • Elisabeth Björk, Karlstad
 • Patric Carlsson, Eda
 • Christina Forsberg, Karlstad
 • Linda Hansen Grundel, Arvika
 • Matilde Konglevoll, Säffle
 • Liselott Lindberg, Grums
 • Håkan Stange, Filipstad
 • Håkan Svenneling, Karlstad

Ersättare

 • Mirja Snider, Hammarö
 • Jan Eliasson, Kil
 • Jimmy Pettersson, Storfors
 • Laila Sundin, Filipstad

Ombudsperson

Vänsterpartiet Värmland har även en anställd ombudsperson som fungerar som ett stöd till distriktsstyrelsen samt distriktets alla föreningar.

Ombudspersonen heter Siri Hasting och är ofta den som svarar på mejl och telefon när du kontaktar oss!

Kontaktuppgifter
Distriktsexpeditionen
[email protected]
070-899 35 57

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk