Nyheter

NOMINERA TILL RIKSDAG, LANDSTING OCH KONGRESSOMBUD

DU BESTÄMMER!

Nu kan du vara med och välja vilka som ska företräda Vänsterpartiet efter valet 2018. Den 2 december håller distriktet valkonferens för att fastställa vilka som ska stå på listor inför riksdags- och landstingsvalet.

Valberedningen vill därför ha in nomineringar av dessa uppdrag. Ni kan läsa mer om uppdragen nedan.

Alla nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 15 oktober. Detta för att valberedningen ska kunna göra ett så bra underlag och förarbete som möjligt inför valkonferensen för de val som ska göras där, och för att ombuden till kongressen ska kunna väljas på ett demokratiskt sätt.

Alla nomineringar skickas till [email protected] Det är viktigt att ni anger vad ni nominerar till då det är flera uppdrag. Det är också dit ni hör av er om ni har frågor.

Nomineringar lista till riksdagen
Nominera kamrater, eller dig själv, som kan tänkas stå med på listan till riksdagen. I nomineringen går det bra motivera varför ni tycker att den personen skulle vara bra på riksdagslistan.

I dagsläget har Vänsterpartiet Värmland en riksdagsledamot.

Nomineringar lista till landsting
Nominera kamrater, eller dig själv, som kan tänkas stå med på landstingslistan. I nomineringen går det bra motivera varför ni tycker att den personen skulle vara bra på landstingslistan.

Idag har Vänsterpartiet Värmland fem mandat i landstingsfullmäktige och tre ersättare.

Nominering till kongressombud
Vänsterpartiet Värmland har i år ett ombud mer än förra kongressen och har därmed 6 ombud på kongressen här i Karlstad 9-11 februari. Det är nu dags att nominera kamrater för detta hedersfyllda uppdrag!

Kongressombuden har som uppdrag att läsa in sig och vara insatt i de ämnen som avhandlas på kongressen. I år kommer det t.ex. att vara vilka frågor som Vänsterpartiet ska driva i valet. Ombuden från Värmland träffas en eller ett par gånger innan kongressen och pratar ihop sig om vad de tycker i de olika frågorna. Under kongressen gäller det sedan att hänga med i debatten, och ge sig in i de frågor som en tycker är intressanta.
Det är väldigt givande och kommer ge mycket energi och information inför kommande valrörelse.
Nominera kamrater som du tror skulle vara bra som ombud, du kan också nominera dig själv!

Nominering till veteran på kongressen
Varje distrikt får ha med en veteran på kongressen, och därför letar vi nu efter dig som varit med i Vänsterpartiet i över 40 år och vill delta på kongressen

Vem kan nominera?
Varje enskild medlem eller partiförening kan nominera kamrater till de olika uppdragen.

Vem kan nominera och vad händer sen?
Varje enskild medlem eller partiförening kan nominera kamrater till de olika uppdragen. Nomineringar kan vara med eller utan en motivering till nomineringen.

När nomineringstiden har gått ut så kommer valberedningen att sammanställa nomineringarna. Inom kort kommer vi att skicka ut en mer detaljerad information om vad som händer mellan nomineringstidens slut och valkonferensen. Det kommer också att komma information om hur valförfarandet för ombudsval kommer att gå till.

Kom ihåg!
Sista dag för nomineringar är 15 oktober

Valberedningen består av:
Ulla Mortensen (sammankallande)
Maria Sandgren Loa
Johnny Nilsson
David Öborn Regin
Sabina Ostermark

Dela den här sidan:

Kopiera länk