Anna Hammar

Vänsterpartiet lämnar interpellation om Värmländsk tandvård

Vänsterpartiet har idag lämnat in en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Marianne Utterdahl om den värmländska tandvården. Interpellationen rör den rådande kösituationen och vad den politiska styrningen har för planer för att komma tillrätta med otillgängligheten som råder inom tandvården.

 – Det går inte längre att lita på den värmländska tandvården. Tillgängligheten är alldeles för dålig och köerna växer. I synnerhet på landsbygden. Eftersom det talas så tyst om detta undrar vi om ledningen för Region Värmland har resignerat inför problemet och sänkt ambitionsnivån avseende den värmländska tandhälsan. Säger Anna Hammar, regionråd för Vänsterpartiet.

Tandvården i Värmland präglas idag av långa köer och otillgänglighet. Många upplever att det är näst intill omöjligt att få en tid inom folktandvården. Det är långa köer för behandlingar, t.ex. för tandreglering är köerna så långa att man kan gå från ungdom till vuxen innan åtgärder sätts in.

– Vänsterpartiet betraktar det här som ett svek mot värmlänningarna och den värmländska tandhälsan och kräver nu att den här frågan lyfts och att stora ansträngningar görs för att kvaliteten i den värmländska tandvården och förtroendet för den återställs.  Säger Anna Hammar, regionråd Vänsterpartiet.

Interpellationen är inlämnad idag 2019-02-12 och lyfts på nästkommande regionfullmäktige 13 mars.

För att se interpellationen – gå till vår sida för motioner och interpellationer.

Dela den här sidan:

Kopiera länk