Anna Hammar

EN FEMINISTISK MOTION FRÅN VÄNSTERPARTIET – Förbättra vården för sexuellt våldsutsatta

Vänsterpartiet har idag lämnat in en motion om att Region Värmland bör inrätta ett team för sexuellt våldsutsatta.

Det är stora regionala skillnader kring vilket arbete som görs för att ta emot våldtagna.  I Stockholm finns en dygnet runt-mottagning för våldtagna, vilket är den enda i sitt slag i Sverige. I Sörmland finns ett team för sexuellt våldsutsatta som arbetar med fortbildning.

– Storleken på våra regioner varierar och det innebär att vi har olika möjligheter, Region Sörmland har visat att även en mindre region kan göra ett riktat arbete och det är dags att Värmland tar efter. Anna Hammar, regionråd Vänsterpartiet.

Motionen som Vänsterpartiet har lämnat in föreslår att Värmland antingen ska starta en särskild mottagning eller ett team för sexuellt våldsutsatta. I motionen framgår att det också skulle kunna innebära att det finns specialkompetens kring personer som varit i prostitution, människohandel eller använt sex för att skada sig Anledningen till att det behövs särskilda insatser beror på att det ofta är tabubelagt att söka hjälp och det kan vara svårt att veta vart man kan vända sig.

– Med ett team med specialkunskap inom området skapas en trygghet hos människor. De vet att det finns en vana att möta sexuellt våldsutsatta och vart de ska vända sig för att få veta vilken typ av hjälp som kan erbjudas. Säger Anna Hammar.

Motionen är inlämnad i anslutning till internationella kvinnodagen den 8 mars.

– Det är i högsta grad en feministiskt fråga. Många av de som utsätts för sexuellt våld är kvinnor. Det är en del av att vi lever i ett ojämställt samhälle. Men särskild kompetens gällande sexuellt våldsutsatta är minst lika viktiga för män och icke-binära som utsätts för sexuellt våld, kanske ännu viktigare då det kan vara ännu mer tabubelagt för dem att söka vård. Avslutar Anna Hammar.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk