Nyheter

Uttalande angående Hyresrätt och Strejkrätt samt Uttalande gällande Venezuela

Uttalande angående Hyresrätt och Strejkrätt

Nej till marknadshyror och värna strejkrätten

Sverige styrs nu av Socialdemokraternas högeruppgörelse. Det är en högeruppgörelse som vill införa marknadshyror, urholka LAS och försämra strejkrätten. Det är en politik som Vänsterpartiet aldrig tänker stödja. För vi är vänsteroppositionen.

Idén om att marknadshyror skulle vara lösningen på bostadsbristen och resultera i rimliga hyror återkommer med jämna mellanrum. Med marknadshyror sätts kapitalägarnas intressen i främsta rummet men svenska folket är och har länge varit motståndare till marknadshyror.

Marknadshyror skulle ge växande klyftor som vore mycket svåra att åtgärda, det visar all erfarenhet. I alla länder som har marknadshyror har man tvingats införa ett system med social housing, dvs. statligt subventionerade bostäder. Effekten blir nämligen alltid att hyrorna höjs och för stora grupper blir det till slut omöjligt att betala en hyra. Varje lönehöjning, pensionshöjning eller barnbidragshöjning äts upp av höjda hyror.

Därför är det självklart att politiken ska se till att det finns tillräckligt många bostäder åt alla. Och bostaden kommer först. Helt grundläggande för människors frihet är en bostad och ett jobb med en lön som går att leva på.

Hundratusentals människor som lever i Sverige har otrygga arbeten. Värst drabbade av detta är unga, kvinnor och människor med utländsk bakgrund. Arbetslivet måste fungera för alla människor. Därför vill Vänsterpartiet minska de otrygga anställningarna och stärka rätten till fast anställning.

Strejker är mycket ovanliga på svensk arbetsmarknad, trots att arbetsgivarsidan ger det motsatta intrycket. Strejkrätten är en grundlagsskyddad rättighet som varit en grundsten i arbetarrörelsen.

När nu regeringen vill inskränka strejkrätten och försämra Lagen om anställningsskydd (LAS) kommer vi tillsammans med våra fackliga kamrater att göra motstånd. Arbetstagare behöver starkare skydd, inte sämre.

Om den här regeringen gör allvar av att lägga skarpa förslag om marknadshyror eller försämra anställningstryggheten har vi lovat att rösta bort den.

För vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för några få.

 

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Värmlands årskonferens den 23 mars 2019

 

Uttalande Venezuela

Solidaritet med Venezuelas folk

Vänsterpartiet Värmland uppmanar att Sveriges regering återgår till att lösa konflikter med icke-våld och genom dialog mellan regeringen och oppositionen. Att Sveriges regering slutar stödja Juan Guaidó, den självutnämnda presidenten i Venezuela, som uppmanat till militär intervention. Att Sverige ska ta avstånd från krigshets och från den inhumana ekonomiska blockaden som USA upprättat som slår mot Venezuelas folk.

Vänsterpartiet har som enda parti i Sverige sagt att vi inte tänker stödja Guaidó. Vänsterpartiets utgångspunkt är vår solidaritet med det venezolanska folket. Därför står vi upp för venezolanernas rätt att få uttrycka sina åsikter, delta i demonstrationer och välja sina ledare i demokratiska val. Omvärlden ska inte bestämma vem som ska vara president i Venezuela.

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Värmlands årskonferens den 23 mars 2019

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk