Vänsterpartiet Värmland

Halvera biljettpriserna i kollektivtrafiken

Vänsterpartiet Värmland har i kollektivtrafiknämnden föreslagit halverade biljettpriser i kollektivtrafiken under ett halvår. Det görs som en tillfällig ekonomisk lättnad för hushållen i ett utsatt ekonomiskt läge.

Kriget i Ukraina är vidrigt och det ukrainska folket dör, svälter och flyr sitt land. De problem som uppstår i Sverige med anledning av kriget är ska inte jämföras med det. Men många i Sverige drabbas av ekonomiska problem, främst till följd av höjda bränslepriser, höjda livsmedelspriser och högre inflation. Som vanligt drabbas de hårdast som har minst marginaler i sin privatekonomi.

I riksdagen finns majoritet för ett beslut som sänker konsumenternas pris på bensin och diesel. Vänsterpartiet kommer att föreslå att det även ska omfatta de biodrivmedel som är vanliga i kollektivtrafiken.

Vänsterpartiet har i riksdagen även föreslagit statligt stöd till de regioner som halverar priset på kollektivtrafik under en begränsad tid.

– Vi vet idag inte om förslaget om biljettpriser får majoritet i riksdagen. Vi väljer därför att ta initiativet redan nu på regional nivå, säger Lena Karlsson, ledamot i kollektivtrafiknämnden för Vänsterpartiet Värmland.

– Sänkta bensinpriser är bra för många i Värmland, men sämre för vårt klimatansvar, och det är då vi i Värmland ska vara modiga och ta ett kliv. Ett kliv som bidrar till en omställning som får fler att välja fossilfri kollektivtrafik, fortsätter Lena.

– Nu föreslår vi en tidsbegränsad sänkning av priset på Värmlandstrafiks biljetter, säger Elisabeth Björk, ersättare i regionstyrelsen och regionrådskandidat i höstens val.

– Då ger vi resenärerna en ekonomisk lättnad i en kris, men på sikt behöver vi både bygga ut kollektivtrafiken och få permanent lägre biljettpriser i Värmland.

 

Kontakt:
Lena Karlsson (V), ledamot i kollektivtrafiknämnden,
tel. 070-0825218
Elisabeth Björk (V) ersättare i regionstyrelsen ,
tel.  073-9515107

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk