• Hem
  • DÅK 2023
sida

DÅK 2023

Välkomna till distriktsårskonferensen!

Vänsterpartiet Värmland håller årskonferens söndagen den 26 mars i Gruvan på Folkets hus i Grums. Adressen är Sveagatan 118A, 664 34 Grums. Konferensen startar klockan 9 och beräknas pågå till klockan 16.

Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas medlemsmöten. Konferensen är öppen för åhörare. Distriktet betalar resa och mat för ombud och två suppleanter per partiförening. Se ombudsfördelningen i kallelsen nedan.

Årskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret samt regiongruppens rapport. Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsstyrelse, revisorer och valberedning.

Motioner

Motioner ska ha inkommit till distriktsexpeditionen senast den 12 februari, helst via e-post till adressen [email protected] Det går också bra att skicka dem till distriktsexpeditionen, på adressen Vänsterpartiet Värmland, Norra Klaragatan 1, 653 40 Karlstad.

Nomineringar

Årskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. Det går bra att nominera som enskild medlem, eller genom beslut av en partiförenings styrelse, medlemsmöte eller årsmöte. De nominerade ska vara tillfrågade. Deadline för nomineringarna är den 31 januari. En nomineringsanmodan har skickats ut till alla medlemmar via mejl.

Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer skickas till distriktets valberedning, på e-postadressen [email protected]

Nomineringar till ny valberedning skickas till distriktsstyrelsen, på e-postadressen [email protected]

Nedan kommer handlingar att publiceras löpande vartefter de fastställs.

Kallelse DÅK 2023

Kallelse DÅK 2023_uppdaterad

Dela den här sidan:

Kopiera länk