• Hem
  • DÅK 2023
sida

DÅK 2023

Välkomna till distriktsårs-konferensen!

Vänsterpartiet Värmland håller årskonferens söndagen den 26 mars i Gruvan på Folkets hus i Grums. Adressen är Sveagatan 118A, 664 34 Grums. Konferensen startar klockan 9 och beräknas pågå till klockan 16.

Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas medlemsmöten. Konferensen är öppen för åhörare. Distriktet betalar resa och mat för ombud och två suppleanter per partiförening. Se ombudsfördelningen i kallelsen nedan.

Årskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret samt regiongruppens rapport. Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsstyrelse, revisorer och valberedning.

Motioner

Motioner ska ha inkommit till distriktsexpeditionen senast den 12 februari, helst via e-post till adressen [email protected]. Det går också bra att skicka dem till distriktsexpeditionen, på adressen Vänsterpartiet Värmland, Norra Klaragatan 1, 653 40 Karlstad.

Nomineringar

Årskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. Det går bra att nominera som enskild medlem, eller genom beslut av en partiförenings styrelse, medlemsmöte eller årsmöte. De nominerade ska vara tillfrågade. Deadline för nomineringarna är den 31 januari. En nomineringsanmodan har skickats ut till alla medlemmar via mejl.

Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer skickas till distriktets valberedning, på e-postadressen [email protected].

Nomineringar till ny valberedning skickas till distriktsstyrelsen, på e-postadressen [email protected].

Nedan kommer handlingar att publiceras löpande vartefter de fastställs.

Kallelse och dagordning

Kallelse DÅK 2023

Kallelse DÅK 2023_uppdaterad

Förslag till mötesordning Distriktsårskonferensen 2023

Verksamhetsberättelser och verksamhetsplan

Regiongruppens verksamhetsberättelse 2022 DÅK 2023

Vänsterpartiet Värmlands verksamhetsberättelse 2022 DÅK 2023

Vänsterpartiet Värmlands verksamhetsplan DÅK 2023

Ekonomisk redovisning

Årsredovisning 2022 Vänsterpartiet Värmland DÅK 2023

Resultatrapport 2022 Vänsterpartiet Värmland DÅK 2023

Balansrapport 2022 Vänsterpartiet Värmland DÅK 2023

Revisionsberättelse DÅK 2023

Budget DÅK 2023

Motioner och motionssvar

Motion Fast läkare i Likenäs DÅK 2023

Motionssvar Fast läkare Likenäs DÅK 2023

Motion Inför 6 timmars arbetsdag DÅK 2023

Motionssvar Inför 6 timmars arbetsdag DÅK 2023

Motion Statens skogar bör skyddas DÅK 2023

Motionssvar Bevara och skydda statens skogar DÅK 2023

Motion Kampanj för Sverigepriser DÅK 2023

Motionssvar Kampanj för Sverigepriser DÅK 2023

Motion Medlemstidning för partidistriktet DÅK 2023

Motionssvar Medlemstidning till partidistriktet DÅK 2023

Motion Nationalisera elsystemet DÅK 2023

Motionssvar Nationalisera elsystemet DÅK 2023

Motion Organisera mera med flera DÅK 2023

Motionssvar Organisera mera med flera DÅK 2023

Motion Ungt föreningsliv DÅK 2023

Motionssvar Ungt föreningsliv DÅK 2023

Valberedningens förslag 

Samtliga nomineringar DÅK 2023

Valberedningens förslag DÅK 2023

Distriktsstyrelsens förslag till valberedning

Dela den här sidan:

Kopiera länk