Anna Hammar

Uttalande med anledning av förslaget om neddragningar inom ambulansen i norra Värmland

Uttalande från Anna Hammar, regionråd (V), med anledning av förslag om neddragningar inom ambulansen i norra Värmland.

 

De senaste dagarna har vi med stor oro tagit del av planerna på neddragningar inom ambulansen i norra Värmland. Det är beklagligt att den här informationen inte delgivits oss tidigare, den hade exempelvis varit betydelsefull då vi fattade beslut om den nya ambulansstationen i Norra Råda. En satsning som sades komma att förbättra sjukvården och göra den mer likvärdig i Värmland.

Nu blir det kanske inte så. Utan istället ytterligare bortdragande av samhällsservice för den redan hårt prövade befolkningen i den norra länsdelen. 

Vänsterpartiet delar uppfattningen att våra gemensamma resurser måste användas effektivast möjligt och att den specialiserade och akuta sjukvården måste vara centraliserad. Men just därför är också ambulansen så viktig, för att kompensera de orter som ej har ett sjukhus med akutsjukvård. 

Att omfördela ytterligare resurser från land till stad och att stänga ambulansstationen i Munkfors ser vi som en helt oacceptabel väg att gå. Vänsterpartiet kommer aktivt att verka för bevarandet av ambulansstationen i Munkfors.

Dela den här sidan:

Kopiera länk