Torsby

Torsby

Vänsterpartiet Torsby

Vänsterpartiet Torsby, valrörelsen 2014

Vänsterpartiet Torsby, valrörelsen 2014

 


 

Vänsterpartiet Torsbys politik

Vänsterpartiet är i opposition i Torsby. I Torsby styr Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet.

Valplattform

torsbyplattform

 

 

 


Styrelse och företrädare

Partiföreningstyrelsen

Gunilla Boquist, ordförande
Kent Hallesson
Bengt Berg
Lillemor Lindgren
Maja Bergström
Anders Nillroth
Mariha Jacobsson
Håkan Jonsson
Hans Lindberg

Kommunfullmäktige

Bengt Berg, ordinarie

Kent Hallesson, ordinare

Gunilla Boquist, ersättare

 

Kommunstyrelsen

Gunilla Boqvist, ordinarie

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden

Kent Hallesson, ordinarie

Socialnämnden

Gunilla Boquist, ersättare

 


 

Kontaktuppgifter

Gunilla Boqvist, ordförande

[email protected]