Anna Hammar

Ökad jämlikhet med länsgemensam tandvårdskö

Vänsterpartiet lägger ett politiskt initiativ om länsgemensamt kösystem inom Folktandvården, för att utjämna den regionala ojämlikheten i tandvården.

På regionfullmäktige i mars månad ställde Vänsterpartiet en interpellation med anledning av situationen inom tandvården. Svaret visade att det är en svår situation inom tandvården i Värmland. Det är långa köer och det är långa väntetider. Detsamma framkommer i redovisningen av måluppfyllelsen för landstingsplanen 2018, tillgängligheten till folktandvården var anmärkningsvärt låg. Det är också stora skillnader inom länet, där landsbygden har det särskilt svårt. Vänsterpartiet anser därför att det behövs åtgärder för att minska den regionala ojämlikheten parallellt med de insatser som nu görs för att rekrytera personal till tandvården.

– Förutom att tillgängligheten till folktandvården i Värmland är mycket dålig är även den geografiska ojämlikheten stor. Vi lider av tandläkarbrist på de flesta orter utanför Karlstad. Tills våra rekryterings-ansträngningar gett resultat måste vi göra något åt ojämlikheten i länet och Vänsterpartiet föreslår därför att Värmland upprättar en länsgemensam kö till Folktandvården. Säger Anna Hammar, regionråd för (V).

Dela den här sidan:

Kopiera länk