Vänsterpartiet Värmland

Valplattformen 2022 på lätt svenska

Vi har gjort skillnad

Under tiden efter det senaste valet har Vänsterpartiet gjort viktiga saker i regionen. Vi gör det vi har lovat. Nu får en del människor i regionen arbeta sex timmar varje dag i stället för åtta.

Vänsterpartiet har gjort så att personalen fått ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor. Vi har också gjort så att psykiatrin har fått mer pengar. Vänsterpartiet har gjort så att man satsar på människors hälsa i regionen.

Vi ser till att saker händer.

 

Tillsammans bygger vi framtiden

Alla som bor i Värmland ska ha det bra. Det ska inte spela någon roll vart du bor eller vem du är. Värmland ska ha många arbetsplatser, mycket kultur och många föreningar. Vi ska må lika bra i Värmland som man gör i stora städer. Du ska få lika bra vård som i en stor stad.

Du ska kunna arbeta och kunna åka med tåg eller buss till jobbet. Det ska inte kosta jättemycket att åka tåg eller buss. Alla ska få möjlighet att leva ett gott liv.

 

För hela Värmland

Vänsterpartiet vill att alla värmlänningar ska ha ett bra liv. Det ska inte spela någon roll om du bor i Karlstad eller i Lekvattnet. Alla människor ska kunna uppnå sina drömmar om ett gott liv. Vi kan samarbeta med alla för att det ska hända.

Värmland är ett stort län. Det är viktigt att man med tåg eller buss ska kunna ta sig över hela Värmland. Det är också viktigt att alla ska ha internet. Vi tycker att det är viktigt att människor ska kunna ladda sina elbilar överallt i Värmland.

 

Folkhälsa

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att förhindra sjukdom. Undersökningar och roliga aktiviteter är en viktig del för att göra det.

Du ska kunna älska vem du vill och få ta del av kultur. Du ska få utbilda dig till det du vill. Du ska känna dig trygg med din ekonomi. Du ska få möjligheter att utvecklas och lära dig nya saker.

 

Vård

Alla som bor i Värmland ska ha bra sjukvård nära sig. Vården ska också finnas där när du behöver den. Inga långa väntetider. Vi i Vänsterpartiet vill att väntetiderna ska vara korta.

Vårdcentralerna är viktiga för att hjälpa människor när de blir sjuka.

Vi i Vänsterpartiet vill att det ska vara förbjudet att tjäna pengar på vård.

Det måste finnas en bra psykiatrisk vård för både barn, unga och vuxna. När du inte mår bra måste du känna dig trygg med att det finns hjälp att få.

Det måste finnas en bra tandvård som inte kostar för mycket. Vänsterpartiet tycker att tänderna är en del av kroppen. Därför vill vi att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet. Det skulle innebära att du för all vård inte ska betala mer än 1200 kronor per år.

Det ska vara tryggt att föda barn. Därför vill vi att förlossningsvården ska vara mycket bättre. Alla värmlänningar ska ha en trygg förlossning.

 

Ett tryggt och jämställt Värmland

Alla människor har rätt att känna sig trygga. Vem du älskar eller vilket kön du  har spelar ingen roll. Var du kommer ifrån eller om du har en funktionsnedsättning spelar ingen roll. Var du bor eller hur mycket pengar du har spelar ingen roll.

Vi tycker att det är viktigt att ingen ska råka ut för våld, förtryck eller orättvisor. De som ändå drabbats av detta måste få stöd. Sjukvården måste vara ett stöd för människor som har drabbats av våld.

Det måste vara jämlikt mellan könen. Alla människor ska samma möjligheter oavsett vilket kön du har eller vem du älskar. Du ska få respekt av alla.

Vi måste stoppa missbruk och kriminalitet. Vi i Vänsterpartiet tror på att vi måste satsa på barn och unga för att se till att människor inte blir kriminella eller missbrukare.

 

Utbildning

Man ska kunna utbilda sig och samtidigt ha ett liv med familjen oavsett vart man bor i Värmland. Det är viktigt att alla arbetsgivare kan få tag på människor som jobbar i hela länet.

Utbildning är en bra väg för att komma in på arbetsmarknaden.

Region Värmlands folkhögskolor fyller en viktig funktion.

Vi i Vänsterpartiet vill att universitet, kommuner, yrkesutbildningar och studieförbund samarbetar mera.

Det ska även finnas utbildningar som är anpassade efter olika funktionsnedsättningar. Alla ska ha möjlighet att utbilda sig.

 

Kultur

Konst, musik, litteratur och tv-spel gör livet roligare och är bra för oss människor.

Det är viktigt att alla värmlänningar får möjlighet att uppleva och utöva kultur.

Vi vill att all kultur ska vara lika viktig.

Kultur ska vara en del av människors liv och det är viktigt att barn, ungdomar och vuxna tar del av och ägnar sig åt kultur.

 

Miljö

För att vi ska kunna leva tryggt och må bra måste planeten också må bra.

Klimatkrisen ska tas på allvar och Region Värmland måste tänka på att arbeta på ett sådant sätt så att inte miljön blir sämre.

Region Värmland behöver också göra det enklare för värmlänningar att leva hållbart.

Alla beslut i Region Värmland måste tas med en tanke hur det påverkar miljön.

Vänsterpartiet vill arbeta för att Region Värmland ska uppfylla Paris-avtalet.

Vi vill hjälpa fram den värmländska matproduktionen och uppmuntra ekologisk produktion och närproducerat.

 

Kollektivtrafik

Att resa med buss eller tåg är ett sätt att vara rädd om miljön och det ska vara möjligt för alla.

Det ska vara enkelt att resa oavsett hur mycket pengar man har och var man bor.

Vi vill att biljetterna ska vara billigare för att fler ska ha råd att åka.

Våra vägar och järnvägar behöver bli fler och bättre. Vi arbetar för att det ska bli dubbla järnvägsspår så att det kan gå fler tåg.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk