sida

Aktivism – tips och råd

Vänsterpartister är aktivister!

Vänsterpartiet är ett parti som inte bara sitter runt förhandlingsbord och för politik, vi är vänsterpartister hela tiden och överallt. Vi vet att politik berör människor i deras vardag, och vi vet att människor ibland behöver uppmärksammas på hur politiken berör dem i vardagen, därför är vi aktivister. Aktivism är att använda sig av olika sätt för att nå ut med sitt budskap, tysta demonstrationer, ljudliga demonstrationståg, frukostpåsar vid tåget och nejlikeutdelning på torget. Vi arbetar på många olika sätt för att nå ut med vår politik. Nedan följer några tips på vad ni kan göra i era partiföreningar.

Aktivism kan vara många olika saker och alla medlemmar kan bidra med något. Det är bara fantasin som sätter gränser när det gäller på vilka sätt vi sprider vår politik.

Har du fler tips på aktivism ni brukar göra i er partiförening? Hör av dig till distriktsexpeditionen!

 


 

Demonstrationer och manifestationer

Ett vanligt arrangemang för Vänsterpartiet är demonstrationer och manifestationer. Vi anordnar demonstrationer mot rasism, för nedläggning av kärnkraftverk och för att utjämna löneklyftor mellan kvinnor och män, för att nämna några saker. Det kan vara frågor som berör nationellt, regionalt eller lokalt. Det är ett bra sätt att nå ut till allmänheten och visa att vi är missnöjda med hur det ser ut idag. Visa att vi är ett parti som arbetar för förändring.

 

Flygbladsutdelning

Flygbladsutdelning är även det en vanlig Vänsterpartistisk arbetsmetod. Det kan handla om att dela ut flygblad om förbättrad kollektivtrafik till de som pendlar på morgonen, eller till de som tar bilen till den största arbetsplatsen i kommunen. Det kan vara flygblad om Vänsterpartiets förslag i kommunfullmäktige om vegetarisk dag i skolan. Fördelen med flygbladsutdelning är att det räcker med få personer och lite tid, huvudsaken är att så många som möjligt får ta del av budskapet. Det kan vara smart att tänka på att välja tider när många rör sig på ytan där man finns och/eller att dela ut flygblad där det relaterar till det man kampanjar för.

Flygbladsutdelningen kan också kombineras med att dela ut något annat, t.ex. ett flygblad och en kaffe eller ett flygblad och en nejlika. Bara fantasin sätter gränserna!

 

Anordna öppna möten, föreläsningar, konserteter och filmvisningar

Anordna en föreläsning med en central person, t.ex. Ali Esbati som kan prata arbetsmarknadspolitik eller Rosanna Dinamarca som kan prata kulturpolitik, och bjud in allmänheten och andra partiföreningar. Anordna en filmvisning och ha öppen diskussion efteråt, under valrörelsen 2014 var det flera partiföreningar som visade Godheten t.ex. Ha en teaterföreställning eller konsert. Anordna ett roligt arrangemang som knyter an till Vänsterpartiets politik, se till att det finns företrädare där som kan svara på frågor om politiken och se till att värva nya medlemmar.

En föreläsning kan på flera sätt knyta an till ämnet, ha en föreläsning om familjepolitik och erbjud barnpassning och gratis barnmat. Prata kulturpolitik och måla grafitti, diskutera klimatpolitik och bjud på vegetarisk mat.

 

Röd lördag

I Gävle införde man röda lördag vilket innebar att man varje lördag var ute med ett bord och material och pratade med medborgara, inte bara under valrörelsen utan även i ”mellanperioderna”. Vid vissa tillfällen bjöd de på saker, t.ex. vid den 100 ”Röd lördag”, andra diskuterade de utifrån vissa ämnen. Syftet var att synas varje lördag och nå ut till väljare.

 

Polistillstånd

När vi arrangerar t.ex. demonstrationer och manifestationer ska vi söka polistillstånd. Du hittar blanketterna för det på polisens hemsida. Där hittar du också information om hur du ska fylla i blanketterna. De allra flesta arrangemang som vi anordnar räknas som Allmän sammankomst, är du osäker på vad just ditt arrangemang räknas som kan du kontakta polisen och beskriva ditt arrangemang så kan de hjälpa dig att avgöra. Kostnad för ett tillstånd för allmän sammankomst är 250 kr. För offentlig tillställning och begagnande av offentlig plats är kostnaden 700 kr.

Blankett

Information om: Allmän sammankomst, Offentlig tillställning och Användande av offentlig plats.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk