sida

Miljö

 • Vi har gjort skillnad
 • Tillsammans bygger vi framtiden
 • För hela Värmland
 • Folkhälsa
 • Vård
 • Ett tryggt och jämställt Värmland
 • Utbildning
 • Kultur
 • Miljö
  För att vi ska kunna leva tryggt och må bra måste planeten också må bra. Klimatkrisen ska tas på allvar och Region Värmland behöver arbeta hållbart ur miljösynpunkt samtidigt som vi underlättar för de som bor i Värmland att leva hållbart. Det gäller både våra
  konsumtionsvanor, resor och att jobba för en cirkulär ekonomi.
  Alla beslut i Region Värmland måste tas med utgångspunkt i hur det påverkar miljön.
  Vänsterpartiet vill arbeta för att Region Värmland ska uppfylla Paris-avtalet. Region Värmland bör leda vägen i miljöfrågan och påverka andra aktörer i arbetet för en biologisk mångfald och miljömässig hållbarhet.
  Vi vill främja den värmländska matproduktionen och uppmuntra ekologisk produktion och närproducerat.

  Vänsterpartiet i riksdagen säger:

  ”För oss är miljön viktigare än vinstintressen. Utarmningen av den biologiska mångfalden, klimatkrisen och andra allvarliga miljöproblem gör att vi snabbt måste ställa om vårt samhälle.

  Våra gemensamma resurser vill vi använda för investeringar i det som är långsiktigt hållbart såsom förnybar energi, hållbara transporter och att skydda naturområden. Rättvisa och miljö hänger ihop. De som belastar miljön och klimatet mest måste också göra störst förändringar i konsumtion och livsstil. Bara genom minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle och fördela det begränsade miljöutrymmet rättvist. Den biologiska mångfalden är grunden för vår välfärd och den ska värnas genom att miljöhänsynen ska gå före företagens kortsiktiga vinstintressen. Frivilliga insatser för att värna vår natur och miljö är otillräckliga och stärkt reglering och nya styrmedel och åtgärder är därför nödvändiga för att våra begränsade resurser ska nyttjas hållbart och med hänsyn till människor och miljön.

  Sverige når bara ett av våra 16 nationella miljömål. Vi behöver göra så mycket mer än vad som görs idag för att minska belastningen på våra ekosystem. Till exempel behöver vi minska spridningen av bekämpningsmedel i jordbruket och mikroplaster i haven och minska miljö- och klimatpåverkan från våra transporter. Samtidigt vill vi genomföra miljöförbättrande åtgärder för ett ekologiskt hållbart jordbruk, miljöanpassat skogsbruk och fiske och en hållbar mineralbrytning.”

 • Kollektivtrafik
 • Prioriterade frågor

Dela den här sidan:

Kopiera länk